За великим рахунком фінансовий ринок в глобальному сенсі — це ринок капіталів, який побудований на функціонуванні фінансових установ. Ключовими тут є кредитний і фінансовий сектори, які в сукупності забезпечують рух капіталів. Це означає, що грошові кошти постійно перебувають в русі, курсуючи між ринками кредитування, цінних паперів, страхування, інвестицій і валют.

Ринок грошей і ринок капіталів — це складові, на які умовно можна розбити фінансовий ринок. Перший переважно спеціалізується на короткострокових кредитних операціях, другий — включає оборот акцій і облігацій, а також довгострокові операції.

Фінансовий ринок визначає найбільш привабливі сфери для вкладення грошей. Також від нюансів його роботи залежать розміри і застосування процентних ставок, що безпосередньо впливає на ефективність світової економіки.

Фінансовий ринок також виконує ряд важливих функціональних завдань, зокрема щодо поводження товарів шляхом кредитування, обслуговування держав і населення, накопичення валютних резервів і капіталів на макро- і мікрорівнях.

В цілому ж межі між складовими світового фінансового ринку досить розмиті, що дозволяє фінансовим ресурсам вільно переміщатися і переорієнтуватися в разі змін в такому з сегментів. Саме таким чином коливання валютних курсів впливають на процентні банківські ставки і курси акцій в різних куточках Землі, а це в свою чергу привносить якусь нестабільність в функціонування ринку в цілому. Велике значення має і здійснення фінансових операцій. Для провідних компаній успіх діяльності безпосередньо залежить від правильного оформлення імпортних та експортних операцій в бухгалтерському та податковому обліку з дотриманням валютного контролю.

Міжнародні фінансові відносини вже давно не розглядаються в національному ключі, оскільки всі фінансові інструменти функціонують на глобальному рівні. При цьому головними учасниками фінансового ринку залишаються транснаціональні компанії і банки.